Select Page

Lu, Yubin

Home » Faculty » Lu, Yubin

Yubin Lu

Faculty Info

  • Lecturer, Clinical Sciences
  • BS, MS, PhD of Medicine, Shandong University, 1986, 1990, 1993